Lending as a Service är en plug and play-lösning där vi tar hand om all IT-infrastruktur och administration för att driva din utlåningsverksamhet.

Sedan 2011 har vi drivit verksamheter inom vanlig balansräkningsutlåning och peer-to-peer-utlåning. Vi kan hantera utlåning till individer och företag.

Vi kan hjälpa dig med hela processen, från att ansöka om en licens hos tillsynsmyndigheter till att utforma din app eller webbplats samt alla administrativa förfaranden.

Vi kan till och med hjälpa dig med dina algoritmer för kreditscoring baserat på vårt omfattande arbete med scoring motorer och maskininlärning.

Dina kunder
Din kundportal eller vår white label portal
Låneansökningar
Transaktioner
Aviseringar & påminnelser
Avstämningar
Rapportering & analys
Inkasso

Vårt erbjudande inkluderar bland annat

Portaler för låntagare och långivare

Våra anpassningsbara portaler för låntagare och långivare kan anpassas eller kan du skapa dina egna och ansluta till vårt API.

Integrerat CRM

Vi, eller du, kan hantera kundkommunikation genom vår integrerade CRM-lösning.

Betalningar och överföringar

Vi hanterar alla betalningsflöden och överföringar inklusive daglig avveckling och avstämning för ditt företag.

Bokföring

Vår programvara stöder automatisk mappning mot din bokförings-struktur där full automatisering kan erhållas, både för dig och dina långivare.

Kreditbedömning

Vårt omfattande arbete med kreditmotorer och maskininlärning gör att vi kan arbeta med dig för att designa din egen kreditmotor baserad på dina risknivåer.

Aviseringar och påminnelser

Betalningsaviseringar och fakturering kan erbjudas via flera kanaler som e-post, SMS och vanlig post.

Produktdesign

Olika låneprodukter kan designas direkt i vårt system av dig utan behov av programmering eller utveckling inklusive avgiftsstrukturer, inåsningsperioder etc.

Analys och BI

Realtidsanalys med omfattande statistik och KPI:er för att mäta och styra din verksamhet.

Några av våra kunder