Vår depåtjänst är en white label lösning för automatiserade investeringar i fonder, aktier, obligationer, valutor och mycket mer. Tillsammans med våra partners kan vi agerar depåinstitut för dina kunder genom licensierade värdepappersbolag medan du fokuserar på din kärnverksamhet.

Vi levererar hela IT-infrastrukturen där du kan använda kundportaler från oss eller länka din egen applikation till vår backend via API. Vi tar hand om all back office-verksamhet, avstämning, rapportering etc. eftersom kundkontona rent juridiskt finns hos oss.

Du kan bygga ditt varumärke och kundlojalitet eftersom vi inte konkurrerar med dig om din slutkund, vi bedriver endast så kallas Business to Business (B2B) verksamhet. Vi vill helt enkelt ge dig möjlighet att bygga upp ditt företag och växa tillsammans!

Om du har dina egna tillstånd kan vi leverera back office administration och systemtjänster

Dina kunder
Din kundportal eller vår white label portal
Kopplingar till fonder och börser
Konton
Ordrar
Transaktioner
Finansiella tillgångar

Vårt erbjudande inkluderar bland annat

Kundportal

Använd vår anpassningsbara investeringsportal för dina kunder eller anslut din egen till vårt API.

Kund onboarding

Helt skräddarsydda onboarding-formulär designade med din kundresa i åtanke.

Integrerat CRM

Använd vårt kundhanteringsverktyg för rådgivare, mäklare och administratörer eller anslut via vårt API.

Bokföring

Vår programvara stöder automatisk mappning till din bokföringsstruktur där full automatisering kan erhållas för dig och även för dina kunder om så önskas.

Compliance

Vi hanterar all regelefterlevnad relaterad till kundkonton inklusive AML, KYC, skatterapportering etc.

Globala tillgångar

Vårt erbjudande av finansiella instrument är ett av de bredaste i världen med de flesta globala börser tillsammans med tusentals investeringsfonder. Vi ansluter till olika fondnätverk och även direkt till fondbolag.

Betalningar och överföringar

Vi hanterar alla betalningsflöden och överföringar inklusive återkommande investeringar och manuella insättningar och uttag.

Brett utbud av kontotyper inklusive

  • Depåkonto
  • Investeringssparkonto (ISK)
  • Direktpensionskonto
  • Försäkringskonto

Några av våra kunder