Årsstämma i Bricknode Holding AB (publ) torsdagen den 19 maj 2022.

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 genomförs stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.