Läs våra guider och se filmer på vår Knowledge base

Hantera din utlåningsverksamhet

  • Utfärda lån för privatpersoner och företag
  • Designa låneprodukter med tillhörande villkorshantering
  • Konton och transaktioner
  • Aviseringar, påminnelser och inkasso
  • Betalningar och insättningar
  • Hantera anpassade betalningsplaner och dynamiska avtal

Stöd för kundportaler

Kundportaler används som gränssnitt för låntagare där de kan ansöka om lån, övervaka sina fakturor, begära betalningsplaner eller hantera förtida återbetalning av lån. Låntagarna kan se sina konton och transaktioner tillsammans med tillhörande lånevillkor.

Kundportaler är konfigurerbara med utseende och känsla medan du även kan bygga dina egna portaler genom att använda vårt API.

Långivarportaler

Erbjud långivarportaler där dina långivare kan övervaka sin avkastning och hantera sina konton. Långivaren kan komma åt rapporter och göra inställningar med avseende på hur mycket som automatiskt ska lånas ut från den dagliga avkastningen. Även fullständiga bokföringsexporter stöds.

Utlåningsallokeringsmotorn hanterar automatiskt fördelningen av lån till långivare enligt en uppsättning parametrar som kan ändras av långivaren.

Inkassohantering

Använd integrationer med inkassoleverantörer eller hantera inkasso själv med inkassohanteraren som är helt integrerad för att stödja ärenden hos Kronofogdemyndigheten.

Inbyggt CRM

Bricknode Lending har en inbyggd CRM-modul där all kundkommunikation kan hanteras såväl som hantering av supportfrågor.

API

Använd vårt REST API för att integrera med dina egna system och utöka funktionaliteten av Bricknode Lending.

Ecosystem med integrationer

I vårt Marketplace har vi flera integrationer och tillägg att välja mellan. Som leverantörer av kreditbedömningar, inkassoföretag, analyspaket, adressuppsökningstjänster och mycket mer.

Några av våra kunder