Kommer inom kort. Meddela om du är intresserad genom att kontakta oss här.

Kundportal

Kundportalen stöder visualisering av framtida förväntad avkastning och gör det således möjligt att planera kundens ekonomiska liv över tid.

Kunder kan ha fullmakt över andra konton som deras företag eller sina barn.

Hantera ansökningar och kontoöppningar

Kundansökningar kan hanteras där kunder automatiskt kan ansöka med elektronisk identifikation eller fysiska dokument kan skickas via vanlig post.

Skapa eller designa olika typer av sparkonton

Du kan designa dina egna sparkonton med olika villkor och egenskaper som uttagsperioder, löptid, räntenivåer och mycket mer.

Komplett admin center med dashboard

Administrationscentret erbjuder fullständig kontroll med en dashboard i realtid för att hantera kundapplikationer, överföra order, aktivering av intressen och rapporter så att du kan mäta dina framtida kapitalbehov.

Ett komplett CRM med meddelandecenter där du kan kommunicera med kunder och erbjuda support.

Några av våra kunder