Besök vår kunskapsdatabas och våra guider för att få en överblick av BFS.

Kärnkomponenter

Kärnan är vad vi kallar operativsystemet för Bricknode Financial Systems. Det är här allt kopplas samman och möjliggör alla häftiga applikationer som kan köras.

Några av de komponenter som ingår beskrivs nedan.

Juridiska enheter

Dessa är entiteter som representerar fysiska personer eller företag som till exempel kunder, fondbolag, fonder, rådgivare, motparter och emittenter.

Fullmakter

Dessa skapar en relation mellan olika juridiska enheter i BFS och ger dem rättigheter till exempelvis handel eller att visa innehav för ett konto som någon annan äger.

Transaktioner

Transaktionstyper kan skapas ad-hoc i BFS för olika ändamål och klassificeras för olika typer av rapporter. Transaktioner kan göras i olika dimensioner som kan skapas enligt olika behov. Läs mer om detta koncept här.

Konton

I BFS är det möjligt att skapa konton av olika slag. En tillgång som finns på ett konto utgör en skuld eller anspråk som kontoägaren har på kontots "Operatör" (kontots operatör är nästan alltid huset förutom när BFS används för fondadministration där fonden kan vara operatör för ett konto och ha en skuld till sina positionsinnehavarna.

Olika kontotyper med regler och egenskaper kan skapas och hanteras ad-hoc inom BFS.

Finansiella instrument

BFS sätter inga gränster för vilka typer av instrument som kan användas och skapas i systemet och genom den kraftfulla funktionen med Anpassade fält kan användaren skapa alla egenskaper som behövs.

Vår produktstruktur

API
API
API
Dina egna applikationer

API

Vårt API är den väg som applikationer kopplar sig mot Bricknode Core.
Kärnan utgör operativsystemet för alla finansiella applikationer. Den innehåller saker som konton, transaktioner och finansiella instrument. Du kan bygga dina egna applikationer ovanpå Bricknode Core genom att använda vårt API samt använda våra olika moduler för att lösa dina problem.

Några av våra kunder