Arbeta med stora mängder transaktioner

Du kan arbeta med många transaktioner av varierande typer på plattformen som påverkar bland annat affärsdagssaldo, likviddagssaldo, bokföring, upplupenhet etc. Du kan själv utöka transaktionertyper och saldo dimensioner efter behov.

Utöka med specialiserade appar

I vårt Marketplace hittar du specialiserade appar som Transaction Manager där du kan använda ett större urval av filtreringar, sorteringar tillsammans med avancerade sökningar och importfunktioner.

Frågor?