Läs våra guider och se filmer på vår Knowledge base

En komplett lösning för fondkommissionärer och portföljförvaltare

Bricknode Broker är den kompletta applikationen som är byggd ovanpå Bricknode Core. Applikationen gör det möjligt att sätta upp kundportaler och rådgivarportaler för dina partners tillsammans med en komplett back office portal.

Allt är helt molnbaserat och du kan expandera funktionaliteten av Bricknode Broker genom att aktivera applikationer och moduler i vårt Marketplace.

Back Office

Back office modulen är det grundläggande gränssnittet av Bricknode Core. Härifrån kan du hantera kunder, finansiella instrument, transaktioner, positioner och ordrar. Ett stort antal specialiserade add-ons och appar finns tillgängliga i vårt Marketplace vilka kan hjälpa dig att automatisera de administrativa processerna.

Läs mer

Rådgivare

Rådgivargränssnittet finns tillgängligt för mäklare och rådgivare att hantera sina kunder och övervaka aktivitet.

Läs mer

Kundportal

Kundportalen utgör det gränssnitt där slutkunderna loggar in för att lägga ordrar, övervaka sina investeringar, få rapporter och kommunicera med dig.

Läs mer

API

Vårt omfattande API tillåter dig att skapa dina egna integrationer för att exempelvis automatisera administrativa processer och bygga investerings-applikationer åt dina kunder.
Läs mer

Några av våra kunder