BFS Core API

Kärn-API:n för Bricknode Financial Systems beskrivs här.

Genom att använda vårt kärn-API kan du utveckla dina egna applikationer eller integrera med andra system för att uppnå total automatisering.

Vårt NuGet paket är tillgängligt som open source på GitHub

https://github.com/Bricknode/Bricknode.Soap.Sdk

Vårt NuGet paket är tillgängligt här

https://www.nuget.org/packages/Bricknode.Soap.Sdk/