Nyheter
Bricknode Holding AB annual report for 2020
den 12 maj 2021 12:00
Click this link to download Bricknode Holding AB annual report for 2020 (in Swedish). Please note that this annual report is unsigned and will be replaced with a signed version within a couple of days…
General meeting Bricknode Holding AB - 27 May 2021 (in Swedish)
den 20 april 2021 12:00
Aktieägarna i Bricknode Holding AB (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras genom…
New article illustrates quick time to market for financial products with Bricknode
den 17 juli 2020 09:00
General meeting Bricknode Holding AB - 26 May 2020 (in Swedish)
den 15 april 2020 08:55
KALLELSE Till årsstämma Aktieägarna i Bricknode Holding, 559083-5970 kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2020 kl. 13.00 på Hertig Johans gata 6, Skövde. Förslag till dagordning Stämmans öppnande …