Företaget

Bricknode erbjuder skalbar, molnbaserad mjukvara som gör det möjligt för företag att leverera finansiella produkter till sina kunder.

Vi hjälper företag att undvika en långdragen process för mjukvaruutveckling genom färdiga SaaS-lösningar för investeringar och lån. Med vår infrastruktur, som kan kombineras och byggas ihop på en mängd olika sätt, blir det enkelt att när som helst integrera, konfigurera och byta ut komponenter.

Bricknode grundades 2010 och expanderar snabbt med ett team som sitter i London, Stockholm och Skövde.

Trading Direct intervju

Finwire intervju

Sammanfattning av erbjudandet

Erbjudande

SEK 21,8 per aktie. Emissionen består av 1 376 146 B-aktier vilket motsvarar ett emissionsbelopp om ca 30 MSEK. Styrelsen har även möjligheten att besluta om en övertilldelningsemission om ytterligare 458 715 B-aktier, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om ca 10 MSEK.

Bolagsvärde

Cirka 175 MSEK före Erbjudandet.

Teckningsåtagande

Bolaget har ingått teckningsförbindelser med investerare om ca 20 MSEK, motsvarande ca 67% av emissionen. Teckningsåtagande har lämnats av bland annat BackingMinds Invest AB, Lena Apler, Claes Hemberg, Northern CapSek Ventures AB och Polynom Investment AB.

Teckningsperiod

Teckningsperioden löper mellan 22 oktober 2021 – 1 november 2021

Utspädning

Om Erbjudandet fulltecknas antalet aktier i Bricknode Holding AB att öka med 1 376 146 aktier, från 8 034 162 aktier till 9 410 308 aktier motsvarande en utspädning om ca 14,62 procent.

Handelsplats

Bricknode Holdings aktier är planerade att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Första dagen för handel är planerad till 9 november 2021.

Minsta teckningspost

Minst teckningspost är 300 aktier vilket motsvarar 6 540 SEK.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB

Övrig information

ISIN-kod: SE0016288591

Kortnamn / ticker: BRICK