Finansiella rapporter

Titel Datum

Finansiell kalender

Händelse Datum
Bokslutskommuniké 2022 2023-02-23
Årsredovisning 2022 2023-03-23
Årsstämma 2023 2023-05-17
Delårsrapport Q1 2023 2023-05-17
Delårsrapport Q2 2023 2023-08-17
Delårsrapport Q3 2023 2023-11-16
Bokslutskommuniké 2023 2024-02-23