Information om aktien

Bricknode Holding AB handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickern BRICK B. Besök Bricknode microsite på Nasdaq för prisuppdateringar och detaljerad information om Bricknode-aktien.

Aktieägarna

Ägare Antal aktier Ägarandel/Röstvärde
Willebrand Group AB 2 803 020 28,40%
Team Hagelin AB 1 492 536 15,12%
BackingMinds Invest AB 804 479 8,15%
Robert Lempka 682 597 6,92%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 597 180 6,05%
Movestic Livförsäkring AB 458 715 4,65%
Strategic Wisdom Nordic Aktiebolag 397 748 4,02%
Avanza Pension 330 110 3,34%
Fore C Asset Management AB 292 113 2,96%
Northern Capsek Ventures AB 183 487 1,86%
Total 10 largest shareholder 8 041 985 81,47%
Other 1 827 038 18,53%

Om Nasdaq First North

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Nordic. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market