Bricknode är en B2B-fokuserad mjukvaruplattform (SaaS) för finansbolag och teknologiföretag. Samtidigt är Bricknode en värdepappersmäklare där kunden är finansiella institut och rådgivare.

Vi är unika eftersom vi både kan fungera som en ren mjukvaruleverantör och även utföra tillståndspliktig verksamhet.

Med hjälp av Bricknodes produkterbjudande kan finansiella företag få en back office-funktion som är fullständigt skalbar och som kan anpassas till verksamheten i takt med att den växer och nya tjänster introduceras.

På så sätt kan företagen hålla sitt fokus mot slutkunderna. Vi tar hand om det tunga på baksidan!

Frågor?