Bricknode presenterar på Digitala Aktiekvällen 25 oktober kl 18.30. (in Swedish)
Friday, October 22, 2021 12:00 PM
Finansmarknaden kommer att förändras i grunden under kommande år med ökad konkurrens och moderna IT lösningar. Kraven ökar på god kundupplevelse, god säkerhet och sänkta kostnader. Bricknode erbjuder…
General meeting Bricknode Holding AB - 10 September 2021 (in Swedish)
Thursday, August 12, 2021 12:00 PM
Ladda ner formulär för anmälan och förtida röstning. Kallelse till extra bolagsstämma i Bricknode Holding AB (publ) Aktieägarna i Bricknode Holding AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma…
General meeting Bricknode Holding AB - 23 Juli 2021 (in Swedish)
Thursday, July 8, 2021 12:00 PM
Ladda ner anmälan och formulär för poströstning. Kallelse till extra bolagsstämma i Bricknode Holding AB (publ) Aktieägarna i Bricknode Holding AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den…
General meeting Bricknode Holding AB - 23 June 2021 (in Swedish)
Tuesday, June 1, 2021 12:00 PM
Kallelse till extra bolagsstämma i Bricknode Holding AB (publ) Aktieägarna i Bricknode Holding AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 juni 2021. I syfte att motverka spridning av…