News
General meeting Bricknode Holding AB - 10 September 2021 (in Swedish)
Thursday, August 12, 2021 12:00 PM
Ladda ner formulär för anmälan och förtida röstning. Kallelse till extra bolagsstämma i Bricknode Holding AB (publ) Aktieägarna i Bricknode Holding AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma…
General meeting Bricknode Holding AB - 23 Juli 2021 (in Swedish)
Thursday, July 8, 2021 12:00 PM
Ladda ner anmälan och formulär för poströstning. Kallelse till extra bolagsstämma i Bricknode Holding AB (publ) Aktieägarna i Bricknode Holding AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den…
General meeting Bricknode Holding AB - 23 June 2021 (in Swedish)
Tuesday, June 1, 2021 12:00 PM
Kallelse till extra bolagsstämma i Bricknode Holding AB (publ) Aktieägarna i Bricknode Holding AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 juni 2021. I syfte att motverka spridning av…
Bricknode Holding AB annual report for 2020
Wednesday, May 12, 2021 12:00 PM
Click this link to download Bricknode Holding AB annual report for 2020 (in Swedish).